Rəhbərlik

                                                                      Sədr

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                
                                   

     Sədr müavini                                                        Aparatın rəhbəri                                                                               
sedr_muavini.jpg                                                                       
Dövlətxanov Dövlətxan Famil oğlu                                                       Canmirzəyev Ağamirzə Ağababa oğlu          

 geriyə