Bizimlə əlaqə

Ünvan:  AZ 1014, Bakı şəhəri, Füzuli küçəsi 65  

Qaynar xətt: 595 13 50
 
Əlaqə telefonu: 493 34 67 
 
Sənədlərlə iş və təminat şöbəsi595-94-50 
 
Telefon müraciət xidməti:  595-94-50
 
Komutator: 595-89-27    

Faks: 498 14 14 

E-poçt: memar@arxkom.gov.az
 
 

 geriyə