Dövlət şəhərsalma nəzarəti şöbəsi

Şöbə müdirinin müavini - Həsənov Əmiraslan Qurban oğlu  

Telefon: 597-51-33

 geriyə