Dövlət şəhərsalma nəzarəti şöbəsi

Şöbə müdirinin müavini - Həsənov Əmiraslan Qurban oğlu  

Telefon: 595-10-93

 geriyə