Bildiriş

24 yanvar 2014

22.01.2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində "kotirovka sorğusu" üsulu ilə keçirilən satınalma prosedurunun şərtlərinə uyğun olaraq Lot-1 üzrə (dəftərxana və təsərrüfat mallarının alınması) 14981,50 (on dörd min doqquz yüz səksən bir manat 50 qəpik), Lot-2 üzrə (azqiymətli mal-materialların alınması) 13059,50 (on üç min əlli doqquz manat 50 qəpik) və Lot-4 üzrə (azqiymətli avadanlıqların alınması) 9988,00 (doqquz min doqquz yüz səksən səkkiz manat) qiymətində təkliflərini təqdim etmiş "Notizi" MMC müsabiqənin qalibi olmuşdur
geriyə