Məlumat

06 sentyabr 2013

Belarus Respublikasının Ticarət naziri cənab V.S.Çekanov Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri A.Ələsgərova məktubla müraciət edərək respublikamızın inşaatçı və layihəçilərini sentyabr və oktyabr aylarında keçiriləcək beynəlxalq tikinti sərgilərinə dəvət edir. Məlumat üçün qeyd edilən məktubun orijinal mətnini maraqlı subyektlərin nəzərinə çatdırırıq: 

Республика Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой в экономике и торговле, науке, культуре и политике во имя благополучия наших стран.

Приглашаем Вас, Ваших экспертов, а также представителей деловых кругов посетить предстоящие выставочные мероприятия:

21-ю международную специализированную выставку «Будпрагрэс-2013» (с 10 по 13 сентября текущего года, г. Минск, проспект Победителей, 20/2). Подробная информация размещена в сети Интернет по адресу:http://budpragres.minskexpo.com/.

9-ю международную специализированную выставку «Стройэкспо. Осень» (с 15 по 18 октября текущего года, г.Минск, ул. Я.Купалы, 27). Информация о данной выставке размещена в сети Интернет по адресу:http://www.belexpo.by/562/1494/1518/?page=1.

В случае заинтересованности просим обращаться за дополнительными сведениями к специалистам Министерства торговли. 
 

С уважением, 
Министр торговли В.С.Чеканов
geriyə