“İnşaatçı” qəzeti: Böyük ömrün anları

26 may 2017

Şəhərsalma və memarlıq sahəsində kamil mütəxəssis, böyük həyat təcrübəsi olan nümunəvi rəhbər haqqında bir neçə söz
geriyə