Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən 2 normativ sənəd təsdiq edilmişdir

26 avqust 2015

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 2015-ci il 13 avqust tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş“Su təchizati. Xarici şəbəkə və qurğular” və “Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular” texniki normativ hüquqi aktları Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və 19 avqust 2015-ci il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minmişdir.
geriyə