Bakı şəhəri

Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin müfəssəl planı 2011-ci ildə hazırlanmışdır. Müfəssəl plan Bakı şəhərinin 1500 ha ərazisini əhatə edir. Bu planda 1:2000 miqyasında şəhərin mərkəzi hissəsinin yol-küçə şəbəkəsi həll olunub, rekonstruksiya və regenerasiya əsas istiqamətləri təyin olunub. 

                  

                 

                                      

          

           


M.Muxtarov küçəsi və N.Nərimanov prospekti hüdudları daxilində mədəniyyət parkının elementləri. 

       geriyə