Tərkibi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
24 dekabr 2015-ci il 400 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir


 

Kollegiyanın sədri: 

Ələsgərov Abbas Abbas oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinin sədri

Kollegiyanın üzvləri: 

Dövlətxanov Dövlətxan Famil oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini

Rüstəmov Hicran Yaqub oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinin sədri

Canmirzəyev Ağamirzə Ağababa oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbəri

Bayramov Anar Fərhad oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin Şəhərsalma şöbəsinin müdiri

Cabbarov Süleyman Müzəffər oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin "Azərmemarlayihə" Dövlət Baş Layihə İnstitutunun direktoru

İsbatov İlqar Aydın oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun direktorugeriyə