İngiltərə, Nyuport dəmiyolu vağzalı

İngiltərə, Nyuport dəmiyolu vağzalı 2009 / 2010

 

Müəllif: Nikolas Qrimşo

Vağzal binasına quş uçuşu səviyyəsindən baxıldıqda eynəyi xatırladır. Axşam vaxtı hava qaralanda isə bu bina dəmiryolu xətləri arasında işıqlanan “Kosmik gəmi”yə çevrilir.

Bu kompleksin yaradılmasında memarların qarşısında daha vacib məsələ onun şəhərsalmadakı rolu idi. Əvvəllər bu şəhərdən keçən dəmiryolları şəhəri ayıraraq iki hissəyə bölürdü. Yeni vağzal kompleksi isə özü ilə bu ayrılmış hissələri birləşdirmiş və hər iki hissəni zəruri infrastrukrur ilə təmin etmişdir.geriyə