Water Discus Hotel

 

 

Water Discus Hotel” sualtı hoteli-Dubay, İran körfəzi

“Deep Ocean Technology” memarlıq şirkəti

Layihə üzrə Hotel binasının disk formasında, bir neçə hissədən ibarət olaraq həm suyun altında həm də üzərində inşa edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hotel nömrələri binanın sualtı hissəsində yerləşdiriləcəkdir. Bu qurğunun görünüşü qazma platformasını xatırladır. Həmçinin hotelin bazasında dəniz mühitinin öyrənilməsi və mühafizəsi mərkəzinin yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

 

 

 

 geriyə