Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

Elmi-Tədqiqat Mərkəzi - Avstraliya, Adelaida şəhəri

Müəllif: “Woods Bagot”  memarlıq bürosu

Avstraliyanın “Woods bagot”  bürosunun memarları Adelaida şəhərində SAHMRİ  tibbi elmi tədqiqat mərkəzinin layihəsini işləyib hazırlamışlar.  Bu Mərkəzin layihəsindəki fərqləndirici cəhəti    fasadın innovasion dizaynının  hər zaman dəyişən ətraf mühitə uyğunlaşa bilməsidir.Fasadda işlənmiş çıxıntılar təbii şəraitə reaksiya verərək sanki canlı orqanizm kimi işləyir.
 

Bu uçbucaqlı çıxıntların hər biri xususi alumin çətirlə örtülmüşdür, hansı ki xüsusi şarnir mexanizmin köməkliyi ilə açılıb bağlanaraq binaya düşən təbii işığın miqdarını tənzimləyir.
 Binanın ən gözəl elementlərindən biri isə mərtəbələri birləşdirən ag rəngli burulmuş pilləkəndir.
 

 geriyə