Məxsusi Bakının ərazidən istifadə və zonalaşdırma planı
geriyə