Normativ sənədlərin siyahısı

Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən əsas normativ sənədlərin Siyahısı 
ətraflı » 

Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Tikinti Normativ sənədlərinin Siyahısı 
(01.01.2011-ci il tarixə olan vəziyyət) 
ətraflı »geriyə