Cəlilabad rayonu

Tikinti obyektinə dair məlumatlar

Sıra

№si

Tikintiyə icazə (qərar)

Obyektin yerləşdiyi ünvan

Sifarişçinin adı və ünvanı

№si

tarixi

1 69 23.04.2012 Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 299 
2 mərtəbəli inzibati bina
Az.Res.  Baş Prokurorluğu
         

 geriyə