Zərdab rayonu

 

 

Tikinti obyektinə dair məlumatlar

Sıra

№si

Tikintiyə icazə (qərar)

Obyektin yerləşdiyi ünvan

Sifarişçinin adı

№si

tarixi

1 107 07.11.2016

Zərdab rayonu, Əlvənd və Otmanoba kəndi 
A-1 və A-2 nov kanallarının təmir və bərpası

Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC və

İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti

         

 geriyə