“Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması” normativ sənədinə dəyişiklik edilmişdir

17 yanvar 2017

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 13 yanvar 2017-ci il tarixdə keçirilmiş Kollegiya iclasının qərarına əsasən AzDTN 2.6-1  “Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib  abadlaşdırılması” normativ sənədinin tələblərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qeyd olunan normativ sənədinə Dəyişiklik № 2 təsdiq edilmişdir.
geriyə