Vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı daxili müsahibələr

20 sentyabr 2015

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması 
ilə bağlı daxili müsahibə

E L A N E D İ R 
Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifədə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin dövlət qulluqçuları iştirak edə bilər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə (2 nömrəli əlavə)
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd (3x4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 26 dekabr 2011-ci il tarixdən 12 yanvar 2012ci il tarixdə saat 18:00-dək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi-cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00-dan 18:00-dək) yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir. Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər.

Telefon: 498-02-08

İnternet saytı: arxkom.gov.az

E-mail: memar@ arxkom.gov.az


Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Şəhərsalma kadastrı şöbəsi

İnzibati vəzifənin adı: baş məsləhətçi

Vəzifənin kodu: 1390014

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 430 manat

Qulluq funksiyaları:

 • şəhər və yaşayış məskənləri üzrə dövlət şəhərsalma kadastrı yaradılması və inkişafına dair dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün təkliflərin hazırlanması;
 • dövlət şəhərsalma kadastrı xidmətinin təşkili üzrə normativ-metodiki bazanın yaradıl­ması və bütövlükdə respublika üzrə müəyyən edilmiş qay­dada şəhərsalma kadastrının aparılması üzrə təkliflərin hazır­lan­ması;
 • respublika səviyyəsində şəhərsalma fəaliy­yəti obyektlərinin monitorinqinin vahid sistemlə aparıl­ma­sının təşkil edilməsi;
 • dövlət şəhərsalma kadastrı fondunun yaradılması və aparılması üzrə təkliflərin hazırlanması;
 • ya­şa­yış məntəqələrinin baş plan, müfəssəl planlaşdırma, layihə və elmi-tədqiqat işlərinin sahə üzrə məqsədli və elmi-texniki proqramların hazırlanmasında və həyata ke­çiril­məsində iştirak edilməsi;
 • dövlət şəhərsalma kada­str­ı­nın yaradılması, aparılması və inkişafı üzrə layihə sənəd­lərinin və onlarda müvafiq dəyişiklik nəzərdə tutan la­yihələrin hazırlanması, onların keyfiyyətinin, texniki və iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq ixtisas istiqaməti, sənaye və mülki tikinti, şəhər kadastrı, torpaq kadastrı, mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə (sahələr üzrə) ixtisasları üzrə ali təhsil;

iş stajı: ixtisası üzrə azı 3 il;

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET, AutoCAD, ArcGİS və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə)

♦♦♦ 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması 
ilə bağlı daxili müsahibə

E L A N E D İ R 
Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifədə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin dövlət qulluqçuları iştirak edə bilər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə (2 nömrəli əlavə)
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd (3x4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 15 dekabr 2011-ci il tarixdən 29 dekabr 2011-ci il tarixdə saat 18:00-dək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi-cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00-dan 18:00-dək) yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir. Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər.

Telefon: 498-02-08

İnternet saytı: arxkom.gov.az

E-mail: memar@ arxkom.gov.az

 

Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Şəhərsalma şöbəsinin Şəhərsalma sənədlərinin hazırlanmasının təşkili və razılaşdırılması sektoru

İnzibati vəzifənin adı: sektor müdiri

Vəzifənin kodu: 1390002

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 495 manat

Qulluq funksiyaları:

 • şəhərsalma sənədlərinin hazırlanmasının təşkil edilməsi;
 • şəhərsalma-planlaşdırma işlərinin illik planının tərtib edilməsi;
 • şəhərsalma-planlaşdırma layihələrinin tərtibi üçün layihə tapşırıqlarının hazırlanması;
 • yerinə yetirilmiş işlərin qəbul olunması və razılaşdırılması;
 • sektorun işçilərinə tapşırıqların verilməsi və icrasına nəzarət;
 • müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək və bu məqsədlə müvafiq sərgi, seminar və konfransların keçirilməsi;
 • səla­hiyyətləri daxilində sektora daxil olan təklif, ərizə və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılmasının təmin edilməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq ixtisas istiqaməti üzrə ali təhsil

iş stajı: ixtisası üzrə azı 4 il

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə).

 

Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Şəhərsalma şöbəsinin Şəhərsalma sənədlərinin ekoloji əsaslandırılması sektoru

İnzibati vəzifənin adı: sektor müdiri

Vəzifənin kodu: 1390008

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 495 manat

Qulluq funksiyaları:

 • şəhərsalma sahəsində ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi;
 • şəhərsalma sənədlərinin ekoloji əsaslandırılması üzrə işlərin aparılması;
 • ekologiya təbiətdən istifadə üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • əhalinin sağlam ekoloji mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tədbirlərin hazırlanması;
 • şəhərsalma sənədlərinin ekoloji normalara uyğun planlaşdırılmasına nəzarət edilməsi;
 • müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə məskunlaşma ərazilərinin və sistemlərinin təhlükəli təbii proseslərdən və hadisələrdən mühafizəsi üçün tədbirlərin hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • ekoloji tələblərin pozulmasında və ətraf mühitə mənfi təsir edən obyektlərin şəhərdən kənara köçürülməsinə dair təkliflərin hazırlanması;
 • səla­hiyyətləri daxilində sektora daxil olan təklif, ərizə və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılmasının təmin edilməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq ixtisas istiqaməti üzrə ali təhsil

iş stajı: ixtisası üzrə azı 4 il

kompüter: MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə).

 

Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Texniki normalar və lisenziya şöbəsinin Lisenziya sektoru

İnzibati vəzifənin adı: sektor müdiri

Vəzifənin kodu: 1390035

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 495 manat

Qulluq funksiyaları:

 • sektorun vəzifələrinə uyğun olaraq illik iş planının tərtibi, nəzərdə tutulan işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi;
 • lisenziya şərtlərinə və tələblərinə riayət olunmasına nəzarət;
 • lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlərin yoxlanılması;
 • sektorda çalışan işçilərin işinə nəzarət;
 • sektorun fəaliyyət dairəsi ilə bağlı şöbəyə daxil olan ərizə və şikayətlərə baxılması və müvafiq tədbirlərin görülməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq, inşaat və mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi, istilik energetikası, maşın və qurğuları, energetika və enerji maşınqayırması, nəqliyyat tikintisi, elektrotexnika ixtisas istiqamətləri və metalkəsən dəzgahlar və alətlər ixtisası üzrə ali təhsil

iş stajı: ixtisası üzrə azı 4 il

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta-yüksək səviyyədə), ingilis dili (orta-yüksək səviyyədə). 

Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Şəhərsalma nəzarəti şöbəsinin 3 saylı ərazi üzrə şəhərsalma

nəzarəti sektoru

İnzibati vəzifənin adı: sektor müdiri

Vəzifənin kodu: 1390025

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 495 manat

Qulluq funksiyaları:

 • sektora rəhbərliyin həyata keçirilməsi;
 • sektorun vəzifələrinə uyğun olaraq illik iş planının tərtibi, nəzərdə tutulan işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, şəhərsalma qanunvericiliyinə, norma və qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət edən hər bir işçinin fəaliyyətinin təşkili;
 • ayrılmış ərazidə şəhərsalma qanunvericiliyinə və şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsinə mütəmadi nəzarətin aparılması və yerlərdə aşkar edilmiş şəhərsalma qanunvericiliyinin pozulması halları barədə şöbə müdirinə yazılı məlumatların verilməsi;
 • öz səlahiyyətləri daxilində əhalinin müvafiq sahədə hüquqlarının həyata keçi­rilməsinin təmin edilməsi və onların pozulma­sının qarşısının alınması üçün təkliflərin verilməsi;
 • müvafiq sahədə yerli icra hakimiyyətinə və özünüidarəetmə orqanlarına metodiki köməkliyin göstərilməsi;
 • səla­hiyyətləri daxilində sektora daxil olan təklif, ərizə və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılması və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq ixtisas istiqaməti və sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə ali təhsil

iş stajı: ixtisası üzrə azı 4 il

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə).

 

♦ ♦ ♦

Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsahibə

ELAN EDİR: 
Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifədə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin dövlət qulluqçuları iştirak edə bilər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə (2 nömrəli əlavə)
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd (3x4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 11 aprel 2011-ci il tarixdən 25 aprel 2011-ci il tarixdə saat 18:00-dək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi-cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00-dan 18:00-dək) yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir. Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər.

Telefon: 498-02-08

İnternet saytı: arxkom.gov.az

E-mail: memar@ arxkom.gov.az

 

Dövlət orqanının adı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmənin adı: Layihə işlərinin təkmilləşdirilməsi və elm şöbəsi

İnzibati vəzifənin adı: baş məsləhətçi

Ştat vahidinin sayı: 1

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 430 manat

Qulluq funksiyaları:

 • aparılan elmi-tədqiqat işlərinin tabe təşkilatlardan qəbul edilərək təhlil olunması, onların hazırlanmasında layihələndirilmə ilə bağlı araşdırmalarda iştirak;
 • bina və qurğularda qəzaların baş vermə səbəb­lərinin araşdırılması;
 • layihələndirilmənin təkmilləşdirilməsi məq­sədi ilə layihələndirmə zamanı ona uyğun standart­ların, metodikaların və təlimatların həmçinin də milli və bey­nəlxalq təcrübənin, bütün növ layihələr üzrə proqramların tədbiqinin təşkili;
 • elmi-tədqiqat işlərinin Komitənin kollegi­yasında müzakirə edilməsi üçün hesabatlar hazırlanması və onların kollegiyaya çıxarılmasının təşkili;
 • rəhbərlik tərə­findən verilmiş əmr, sərəncam və göstərişlərin yerinə yetirilməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: memarlıq və inşaat ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil;

iş stajı: ixtisası üzrə azı 3 il;

kompüter: MS WİNDOWS, MS OFFİCE, AUTO CAD, İNTERNET - (orta səviyyədə); xarici dil: rus dili (orta-yüksək səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə)


♦ ♦ ♦

Azərbaycan Respublikası Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsahibə 
ELAN EDİR:

Müsahibədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə (2 nömrəli əlavə)
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd ( 3 x 4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 18 noyabr 2010-cu il tarixdən 2 dekabr 2010-cu il tarixdə saat 18:00-dək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi - cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00‑dan 18:00-dək), yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsin­də müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə yararlılığı müəyyən edilir. Müsa­hi­bədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri müvafiq vəzifənin tələb­lə­rinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər.

Telefonlar: 498-02-08

İnternet sayt : arxkom.gov.az

E-mail: arxkom@mail.ru

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmə: Ümumi şöbə

Vəzifə: baş məsləhətçi

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 430 manat

Qulluq funksiyaları:

 • daxil olan ərizə və şikayətlərin təyinatı üzrə statistikasının aparılması, əldə edilmiş nəticələr haqqında rəhbərliyə arayışların və təkliflərin təqdim edilməsi;
 • Komitədən göndərilən sənədlərin qeydiyyata alınması;
 • nəzarətdə olan sənədlər haqqında məlumatların hazırlanması;
 • Komitənin təsərrüfat xidmətinə dair xərclərin qənaətlə işlənməsi, inzibati idarəçilik işinin təkmilləşdirilməsi və mexanikləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • Komitənin əmlakının düzgün istifadəsi, uçotu, və yanğından mühafizə işinin təşkil edilməsi;
 • Komitədə yerləşən otaqların təmiri, iş yerlərinin sanitar gigiyena tələblərinə cavab verməsinə nəzarət edilməsi;
 • Komitənin xidməti otaqlarının vəziyyətinə nəzarət edilməsi və vaxtında təmir işlərinin aparılması üçün tədbirlərin görülməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: ali;

iş stajı: azı 3 il;

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili ( orta səviyyədə)


♦ ♦ ♦ 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsahibə 
ELAN EDİR:
 

Müsahibədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər. 
Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə (2 nömrəli əlavə)
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd ( 3 x 4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 18 noyabr 2010-cu il tarixdən 2 dekabr 2010-cu il tarixdə saat 18:00-dək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi - cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00‑dan 18:00-dək), yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsin­də müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunlğu müəyyən edilir. Müsa­hi­bədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri, müvafiq vəzifənin tələb­lə­rinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər:

Telefonlar: 498-02-08

İnternet sayt : arxkom.gov.az

Elektron poçt : arxkom@mail.ru

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Struktur bölmə: Ümumi şöbə

Vəzifə: baş məsləhətçi

İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6-cı təsnifat

Vəzifə maaşı: 430 manat

Qulluq funksiyaları:

 • daxil olan ərizə və şikayətlərin təyinatı üzrə statistikasının aparılması, əldə edilmiş nəticələr haqqında rəhbərliyə arayışların və təkliflərin təqdim edilməsi;
 • Komitədən göndərilən sənədlərin qeydiyyata alınması;
 • nəzarətdə olan sənədlər haqqında məlumatların hazırlanması;
 • Komitənin təsərrüfat xidmətinə dair xərclərin qənaətlə işlənməsi, inzibati idarəçilik işinin təkmilləşdirilməsi və mexanikləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • Komitənin əmlakının düzgün istifadəsi, uçotu, və yanğından mühafizə işinin təşkil edilməsi;
 • Komitədə yerləşən otaqların təmiri, iş yerlərinin sanitar gigiyena tələblərinə cavab verməsinə nəzarət edilməsi;
 • Komitənin xidməti otaqlarının vəziyyətinə nəzarət edilməsi və vaxtında təmir işlərinin aparılması üçün tədbirlərin görülməsi və s.

Vəzifənin tutulması şərtləri:

təhsil: ali;

iş stajı: azı 3 il;

kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə);

xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili ( orta səviyyədə). 


♦ ♦ ♦ 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı müsahibə

ELAN EDİR:

Müsahibədə Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində qulluq keçən aşağıdakı dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər: 
Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 • ərizə
 • ağ fonda rəngli fotoşəkil 1 ədəd ( 3 x 4 sm ölçüdə)

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 18 sentyabr 2009-cu il tarixdən

02 oktyabr 2009-cu il tarixdə saat 18:00-dək Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsi tərəfindən aparılır. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi - cümə günləri saat 09:00-dan 13:00-dək və 14:00‑dan 18:00-dək), yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsin­də müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə yararlılığı müəyyən edilir. Müsa­hi­bədə ixtisas dərəcəsi, attestasiyanın nəticələri müvafiq vəzifənin tələb­lə­rinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kadr, əmək və sosial məsələlər şöbəsinə müraciət edilə bilər:

Telefonlar: 498-02-08

İnternet sayt : arxkom.gov.az

Elektron poçt : arxkom@mail.ru

VAKANT VƏZİFƏ:

Şəhərsalma şöbəsi, Şəhərsalma-planlaşdırma sektoru, sektor müdiri (1 yer)

İş yerinin ünvanı: Bakı ş., Nəsimi rayonu, Füzuli küçəsi 65

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 6

Vəzifə maaşı: 495 manat

Qulluq funksiyaları: şəhərsalma-planlaşdırma sənədlərinin saxlanmasının təşkil edilməsi; şəhərsalma-planlaşdırma işlərinin illik planının tərtib edilməsi; şəhərsalma-planlaşdırma layihələrinin tərtibi üçün layihə tapşırıqlarının hazırlanması; yerinə yetirilmiş layihə işlərinin həcminin müəyyən edilməsi; sektorun işçilərinə tapşırıqlar vermək və icrasına nəzarət; müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək və bu məqsədlə müvafiq sərgi, seminar və konfranslar keçirilməsi; səlahiyyətləri daxilində sektora daxil olan ərizə, təklif və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılmasının təşkil edilməsi və s. 
Vəzifənin tutulması şərtləri: təhsil: memarlıq ixtisas istiqaməti üzrə ali təhsil; kompüter: MS WINDOWS, MS OFFİCE, INTERNET və s. (orta-yüksək səviyyədə); xarici dil: rus dili (orta səviyyədə), ingilis dili (orta səviyyədə) 
geriyə