Parametrlər

Saytın görünüşü

İnversiya

Vurğu rəngi

Hərf ölçüsü

Hərf boşluğu

Xətt hündürlüyü

Şrift

Elektron müraciət sisteminə göndərilən hər bir sənədin həcmi 72 MB-dan çox olmamalıdır.